Home » Finansleksikon » A » Amerikansk opsjon

Amerikansk opsjon

Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen.