Home » Finansleksikon » A » Alleårsopptjening

Alleårsopptjening

Alleårsopptjening i det nye pensonssystemet innebærer at alle år fra du fyller 13 og til det år du fyller 75 år skal bidra til opptjening av alderspensjon. Dette betyr at besteårsregelen og førtiårsregelen fra det gamle pensjonssystemet opphører.

Mer detaljert informasjon om det nye pensjonssystemet og dets innvirkning kan du finne på nav.no