Home » Finansleksikon » A » Arbeidskraftundersøkelsen

Arbeidskraftundersøkelsen

AKU ledighet

Dette er en forkortelse for den kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå, der antall ledige anslås på bakgrunn av intervjuer med et represenativt utvalg av personer. I denne undersøkelsen defineres man som arbeidsledig dersom man er uten inntektsgivende arbeid og man i løpet av de fire siste ukene har forsøkt å skaffe seg arbeid. Videre er det et kriterie at man skal kunne begynne i arbeid innen to uker etter intervjutidspunktet.

I og med at AKU også innbefatter personer som ikke ennå har registrert seg som ledige på NAV, vil AKU ledigheten alltid være større enn NAV ledigheten.