Home » Finansleksikon » A » Aktuar

Aktuar

Som aktuar er du gjerne ansatt i et forsikringsselskap eller konsulentselskap og har som hovedoppgave å analysere finansiell risiko.

Analysene aktuaren gjør danner grunnlaget for prisingen av risikoprodukter og kontroll av selskapenes finansielle forpliktelser.

Aktuarer er opplært til å regne ut risiko. Et forsikringsselskap må regne ut hvor mye en kunde skal betale for en forsikring på forhånd. Aktuaren har her en viktig rolle med sin bakgrunn innen forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjør aktuaren i stand til å kunne bestemme pris under usikkerhet.

Det finnes flere typer aktuarer. En livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, en skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringsselskap og en finansaktuar som jobber med finansmatematikk.

Kilde: Udanning.no