Home » Finansleksikon » A » Aktivafordeling

Aktivafordeling

Fordeling eller omfordeling av en investering mellom ulike aktivaklasser, dvs. i denne sammenheng, fordeling mellom bankinnskudd, obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet. Kan benyttes for å oppnå tilpasning av risikoprofil, bedre diversifisering og høyere avkastning.

Fondsmeglere forsøker hele tiden å skifte den totale investerte kapitalen mellom forskjellige aktivaklasser for slik å søke både å trygge den investerte kapitalen og skaffe høyere avkastning enn den generelle børsindeksen.