Home » Finansleksikon » A » Aktiv driftsbalanse

Aktiv driftsbalanse

Et lands driftsbalanse er aktiv når landets eksport til utlandet overstiger importen fra utlandet i en bestemt periode.

Riksgrensen