Home » Finansleksikon » A » Aksjeklasser

Aksjeklasser

Noen aksjeselskaper opererer med ulike aksjeklasser, det vil si aksjer med ulike rettigheter. Det skilles i hovedsak på stemmerettigheter. Norske selskaper med ulike aksjeklasser, opererer i hovedsak med A- og B-aksjer, som har henholdsvis stemmerett og ikke stemmerett på generalforsamlingen.

I noen tilfeller kan A-aksjene ha flere stemmer pr. aksje, mens B-aksjene har en stemme pr. aksje. Dette er ikke vanlig i Norge, men brukes blant annet i Sverige. Noen selskaper opererer også med såkalte golden shares.