Home » Finansleksikon » A » Aksjekapital

Aksjekapital

Samlet pålydende verdi av alle aksjer i et aksjeselskap. Aksjekapitalen kan være fordelt på en eller flere aksjer, man alle aksjene må ha samme pålydende verdi. Aksjekapitalen er en del av et selskaps egenkapital. Aksjekapitalen kan forhøyes ved kontant innbetaling fra aksjonærene, ved oppskriving av anleggsmidler, eller ved overføring fra reservefond eller andre fond. Aksjekapitalen kan også nedskrives.

Aksjeloven setter strenge begrensninger til hvordan både selskapet og selskapets styre kan disponere de bundne midlene som utgjør aksjekapitalen i et selskap.