Home » Finansleksikon » A » Aksjeindeksobligasjon

Aksjeindeksobligasjon

En aksjeindeksobligasjon består av en obligasjonsdel og en opsjonsdel. Obligasjonsdelen garanterer tilbakebetaling av et visst beløp, mens opsjonsdelen gir en oppside hvis en referanseindeks utvikler seg positivt.

La oss si at en aksjeindeksobligasjon har en varighet på fem år. Nå vet ingen med sikkerhet om hvilken utvikling det vil være i markedet de neste fem årene, men mulighetene for en positiv utvikling er til stede. Basert på disse antagelsene, bestemmer du deg for å investere kr. 100 000 i markedet.

En typisk aksjeindeksobligasjonen sikrer kr. 80 000 av din investering i rentebærende papirer over fem år, slik at du mot slutten av avtaletiden kan få tilbake din investering på kr. 100 000. Det resterende beløpet (kr. 20 000) kan så investeres i aksjemarkedet for å se om de utvikler seg mer positivt en den indeksen de måler seg mot. I så tilfelle vil du som innehaver av aksjeindeksobligasjon få tilført denne gevinsten.