Home » Finansleksikon » A » Aksjegevinst

Aksjegevinst

Fortjeneste ved salg av aksjer. Kalles også kursgevinst, siden slike salgsgevinster oppstår når aksjene selges til høyere kurs enn de ble kjøpt for. Aksjegevinsten inngår som en del av totalavkastningen, som også omfatter mottatte utbytter, fondsaksjer, fordelaktiv deltakelse ved aksjekapitalutvidelse osv.

I eksemplet nedenfor ville du ha fått 3 % gevinst på salg av aksjer i ABG Sunndal Collier

Aksje +/- % +/- ABG Sundal Collier H.. +3,00% +0,15 Acergy +2,58% +1,30 Acta Holding -0,89% -0,02 AF Gruppen AGR Group +0,00% +0,00 Aker +1,59% +2,00 Aker BioMarine +12,77% +0,60 Aker Floating Produc.. -2,04% -0,10 Aker Seafoods +1,48% +0,06 Aker Solutions -1,67% -0,70 Aktiv Kapital +0,00% +0,00 AKVA Group Algeta +2,92% +0,70