Home » Finansleksikon » A » Aksjeemisjon

Aksjeemisjon

Utstedelse av nye aksjer i forbindelse med utvidelse av et selskaps aksjekapital

Eksempel på aksjeemisjon:

TIND-TUNNELEN ER BEST FOR MILJØUTSLIPP OG BILØKONOMI.

Tilhengere av Tind-tunnelen og kortere kjøreveg mellom Innlandet og Tromsø inviteres til ny aksjetegning. Med Tind-tunnelen sparer du opptil 27 km tur-retur for hver reise. Du tjener inn tid og kjøreutgifter.

Vi har nå 259 store og små aksjonærer ogaksjekapital på 1.270.000 kroner. Se vedlagt aksjonærliste. Kan vi sette ditt navnpå lista for ny aksjetegning? Det er uforpliktende å stå på navnelista. I aksjetegningen senere bestemmer du aksjeantall hvis du vil delta.

CO²-utslippene i Tromsø reduseres med 7.000 TONN pr år medTind-tunnelen. Vi får30 % mindre trafikkstøy langs E8og 15 % mindre nitrogenutslipp.Total bilkjøring i Tromsøreduseres medover 10 %.

Tunnelaksjer koster kr 1.035,- pr stk. Aksjebeløpet betales tilbake med renter når tunnelen er nedbetalt. Vi bruker aksjebeløpet til pålagte utredninger førkommunenskal tabeslutning om trasévalg.

Tind-tunnelen kan bygges ferdig til 2013.Med statlig finansieringmå vi vente til lenge etter 2020. Tind-tunnelenfordobler trafikkapasiteten på byens hovedinnfartsåre E8. Trafikkulykkene på E8 kan blimindre enn halvertfranåværende høye ulykkesnivå.

Se vedlagt informasjon og www.tindtunnelen.no, og kontakt oss gjerne med spørsmål om prosjektet.

mvh

POLARPORTEN AS