Home » Finansleksikon » A »  

 

AksjeNorge

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse etablert i 1993 med formål å øke publikums kunnskap om hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer og på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og/eller aksjefond.

AksjeNorge er opptatt av at befolkningen skal ha interesse for og kunnskap om på hvilken måte aksjemarkedet og næringslivet bidrar til verdiskaping i samfunnet. Gjennom eierskap i næringslivet skapes en større nærhet til den enkelte bedrift og økt interesse for hvordan den enkelte bedrift bidrar til verdiskaping. Et aktivt privat eierskap i norske bedrifter er den beste forutsetning for at vi har et verdiskapende næringsliv til fordel for den enkelte eier og for samfunnet som helhet. AksjeNorge ble stiftet i 1993 av en rekke børsnoterte selskaper, LO, NHO, Oslo Børs, Rederiforbundet, VPS, Gjensdige, KLP, Statoil og flere forvaltningsselskaper og meglerhus.

Les mer om stiftelsen her.