Home » Finansleksikon » A » Aksje

Aksje

En eierandel i et aksjeselskap. Etter aksjeloven skal alle aksjer i et selskap lyde på like stort beløp. Aksjer kan kjøpes og selges, men loven og selskapets vedtekter kan begrense aksjehandelen. Når ikke vedtektene bestemmer noe annet, skal alle aksjer gi lik rett i selskapet.

Les mer om aksjeloven på Lovdata.