Home » Finansleksikon » A » Akkomodasjonsveksel

Akkomodasjonsveksel

Låneveksel. En veksel som benyttes ved rene låneoperasjoner, uten at det foreligger et gjeldsforhold.