Home » Finansleksikon » A » Akkomodasjons-obligasjon

Akkomodasjons-obligasjon

Panteobligasjon som utstedes uten at det pantelån som er nevnt i obligasjonen, virkelig er opptatt på tidspunktet for obligasjonens utstedelse. Den kan f. eks. være depositum for et annet lån.