Home » Finansleksikon » A » Agio/ Disagio

Agio/ Disagio

Valutagevinst/-tap som oppstår ved salg av f.eks. utenlandske verdipapirer.

Agio = Valutagevinst Disagio = Valutatap