Home » Finansleksikon » A » Agglomerasjon

Agglomerasjon

Agglomerasjon, begrep som brukes i samfunns-økonomien for å beskrive de fordelene bedrifter og konsumenter har av å være lokalisert nær hverandre.

Graden av agglomerasjon forteller noe om størrelsen på den økonomiske aktiviteten i et område og hvordan denne blir påvirket av den økonomiske aktiviteten i nærliggende områder.

Den gjensidige økonomiske påvirkningen mellom områder blir gjerne omtalt som agglomerasjons-impulser.

Agglomerasjonsimpulsene endres ved endringer i samfunnet. For eksempel vil bedre vei føre til økt agglomerasjonsimpuls ved at reisetiden til omkringliggende steder blir mindre. Dermed blir kostnadene ved samhandling mellom stedene også redusert.

For å måle graden av agglomerasjon er det utviklet en rekke agglomerasjonsindekser.

Referanse: Store Norske Leksikon