Home » Finansleksikon » A »  

 

Administrasjonsresultat

Forsikringsbegrep: Resultat som følge av at de faktiske driftskostnader avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.

I et livselskap kan administrasjonsresultatet beskrives som følger;

Administrasjonspremie + Forvaltningspremie – Administrasjonskostnader – Forvaltningskostnader kollektivporteføljen = Administrasjonsresultat