Home » Finansleksikon » A » Administrasjonsreserver

Administrasjonsreserver

Midler som er satt av til å dekke fremtidige kostnader i forsikringen.