Home » Finansleksikon » A »  

 

AD-AS

AD-AS-modellen eller Aggregate etterspørsel – Aggregate tilbud er en makroøkonomisk modell som forklarer prisnivået og tilbud i AD-AS modell. Modellen er basert på teorier av John Maynard Keynes, presentert i hans arbeid The General Theory of Employment, Interest and Money. Det er en av mest grunnleggende forklaringer av den moderne makroøkonomien. Den konvensjonelle "aggregate etterspørsel og tilbud" modellen, er faktisk en Keynes visiualisering som har blitt allment akseptert som en beskrivelse av teorien. Den klassiske tilbud og etterspørsels modellen, som i all hovedsak er basert på Say’s lov, eller at tilbud skaper sin egen etterspørsel beskriver ved at tilbudskurven er vertikal hele tiden (ikke bare på lang sikt).

Ad-AS modellen