Home » Finansleksikon » A »  

 

Accumulation (akkumulere)

Accumulation (acc) er en betegnelse på fond som ikke utbetaler utbytte. Eventuelt utbytte reinvesteres i fondet. Det motsatte er income (inc) der fondet utbetaler utbytte til andelseierne.

Eksempel på et slikt fond kan være SKAGEN Kon-Tiki som administreres gjennom Skagenfondene.