Home » Finansleksikon » A »  

 

Absolutt avkastning

Angir den faktiske avkastningen til fondseiere etter å ha trukket fra forvaltningsomkostninger.

Nedenfor vises et eksempel på den faktiske eller aboslutte avkastningen som var gitt på Postbanken fondene frem til den 11.02.2011

Verdipapir 1 år % 3 år Ann % 5 år Ann % Postbanken Aksjefokus 20,77 4,64 3,33 Postbanken Europa 20,57 -0,11 -1,10 Postbanken Folkefond 9,36 6,62 3,83 Postbanken Fremtid 17,58 5,12 3,40 Postbanken Global 21,04 1,57 -1,03 Postbanken Kombispar 13,43 4,98 2,89 Postbanken Norge 26,22 6,35 6,42 Postbanken Rentespar 2,13 3,77 3,60

Postbankenfondene var forvaltet av DnB frem til banken opphørte og ble fullt ut fusjonert med DnB.