Home » Finansleksikon » A » Abandonering

Abandonering

Oppgivelse av rettighet til et formuesgode. Forekommer i konkursretten der retten til et formuesgode oppgis av konkursboet fordi det ikke er av økonomisk interesse, hovedsakelig fordi formuesgodet er overbeheftet. Rådigheten over formuesgodet går da tilbake til skyldneren.

Reglene for abandonering følger LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven).