Home » Diverse » Artikler » En lovlig svindel ?

En lovlig svindel ?

Ønsker du å motbevise denne artikkelen, er du hjertelig velkommen til å skrive til oss – [email protected]

Ja vi trenger inkassoselskap.

Et inkassoselskap kan hjelpe bedrifter med å forbedre likviditeten. De kan overta det tidkrevende arbeidet med å sende ut faktura, kreditere bedriften omgående og dermed overta ansvaret for kunder som har varierende motivasjon til å betale for varer eller tjenester.

Med andre ord – de hjelper bedrifter med å ta bort en sentral del av risikoen med handelsvirksomheten.

Men i den senere tid er det oppstått en helt ny variant, som tilsynelatende er helt lovlig men som fremstår som rimelig suspekt.

Utgangspunktet er Roger.

Han er debitor (skyldner), med en ubetalt regning som gjennom inkasso har vokst til kr. 10 000.

Inkassoselskap A har over lengre tid forsøkt å få Roger til å betale kravet, men fånyttes. De velger derfor å avskrive kravet.

Når kan fakturaen avskrives som tap? Hovedregelen er at tap på fordringer skal bokføres når de er “endelig bekreftet”. Tapet anses som endelig bekreftet når:

Inkasso har vært forgjeves. Faktura som ikke er betalt seks måneder etter forfall selv om det er sendt minst 3 purringer Selskapet er gått konkurs eller er avviklet. Det er opprettet konkursbo på kunden, men det er ingen midler i boet. Faktura ut fra en samlet vurdering betraktes som klart umulig å drive inn.

Avskriving av kravet reduserer selskapets skattemessige grunnlag. Med andre ord de betaler mindre skatt på reusltatet av driften.

Så hvorfor vil inkassoselskap B kjøpe et krav som har vist seg "umulig" å inndrive? Jo de kjøper kravet til redusert pris, beholder det opprinnelige kravet mot Roger. Gir skyldner beskjed om at de har et krav mot han og sender han et par purringer. Kanskje tester de kravets legitimitet ovenfor Namsmannen som med overveiende sannsynlighet rapporterer tilbake at det er intet til utlegg hos debitor.

Kravet mot Roger har i mellomtiden vokst til 13 700 kroner, som inkassoselskap kan avskrive som tap og få igjen over skatteseddelen.

Husk imidlertid at de aldri betalte 10 000 for kravet, men kanskje bare 3 000 kroner.

Året etter at de har avskrevet kravet, selger de dette videre til inkassoselskap C for 5 000 kroner.

Så for et gjeldskrav de betalte 3 000 kroner for kan de etter to til tre år skape en netto gevinst på 15 700 kroner.

Det inkassosystemet vi har i Norge i dag er sykt for å si det mildt. Privatpersoner kan i realiteten forbli gjeldsslaver til de går i graven, og gjelden som en person i et ekteskap oppretter kan arves av den gjenlevende ekstefellen.

Staten gjennom Statens Innkrevningssentral og NAV innkreving er mildt sagt de verste i klassen. De nekter plent å forhandle om gjeld som viser seg å være "umulig" å inndrive. Dermed blokkerer de for en effektiv forhandling om sletting av gjeld etter minnelighet – hvor alle får litt, men ingen får alt.

Det vi trenger er en uavhengig kommisjon utenfor rettsvesenet som med edruelige øyne kan se på den totale uoverenskommelsene mellom debitor og hans kreditorer. Det forslaget som denne kommisjonen fremlegger, binder partene seg til å overholde.

I mellomtiden vil jeg fortsette å forundre meg over hvorfor noen inkassoselskap ser seg tjent med å kjøpe en gjeldspost på fire millioner – 4 000 000 – som har vært umulig å inndrive i nær 19 år ? Har de funnet en magisk formel som ingen av de fire tidligere eierne av kravet har funnet, eller er det av ren spekulativ art at de velger å gjøre handelen ?