Home » Diverse » Artikler » Litteraturliste

Litteraturliste

Konsumprisindeksen Det er ikke alltid like lett å forstå hva inflasjon gjør med prisene i samfunnet. Men gjennom å beregne hva det kostet å gjøre en investering på kr. 10 000 i 1970.

Det er ikke alltid like lett å forstå hva inflasjon gjør med prisene i samfunnet. Men gjennom å beregne hva det kostet å gjøre en investering på kr. 10 000 i 1970.

Mine foreldre betalte dette beløpet som innskudd på en leilighet de kjøpte i 1970. Omregnet til verdien for 2018, tilsvarer det kr. 84 687,50.

SSB (Statistisk Sentrabyrå) har beregnet konsumprisindeksen som en historisk serie fra 1924 og frem til i dag.

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

Den underliggende utviklingen kan si noe om hvilken retning inflasjonen går i, selv om disse beregningene ikke nødvndigvis trenger å slå ut som forutsatt. Dette beror i stor grad på hvordan internasjonal økonomi utvikler seg på samme tidspunkt.