Home » Diverse » Artikler » Hvorfor det ikke mer åpenhet om bompengeregnskapet?

Hvorfor det ikke mer åpenhet om bompengeregnskapet?

Ønsker du å motbevise denne artikkelen, er du hjertelig velkommen til å skrive til oss – [email protected]

Bilde fra NAF

Finansleksikonet skal ikke kaste seg inn i kampen om det er nok bomringer. Til det er folkekravet massivt nok, og enda en stemme i dette opprøret vil nok ikke bety så mye fra eller til.

Imidlertid vil vi belyse nødvendigheten av åpnehet rundt innkrevingen av bompenger. Hvor mye kreves inn hver dag, uke eller årlig på de enkelte strekningene?

I utgangspunktet er det offentlige penger som benyttes til å bygge infrastruktur, og selve prinsippet rundt hele bompengeinnkrevningen er et samarbeid mellom det offentlige og forbrukerne.

Bompenger er per definisjon en direkte skatt på forbruk, på samme måte som merverdiavgiften er det på mat og sukkeravgiften er på søtsaker. Og når en først skal betale for å benytte en strekning av våre mange veier her til lands, hva ville da være mer naturlig enn åpnehet rundt innkrevningen.

Alle bompengeselskap har egne nettsider, innkrevningen skjer via brikker og oppgjør skjer også via hjemmesidene til det enkelte bompengeselskapet.

Det eneste vi mangler er en oversikt over hvor mye som til enhver tid er krevd inn, hva som går til administrasjon og hvor mye som er utestående. sist men ikke minst vil det også kunne opplyses om hvor lenge det er igjen til hele prosjektet er nedbetalt.

Åpenhet rundt disse tingene vil skape mindre debatt om den tilliten som hele ordningen fordrer. For enhver er villig til å betale for et gode, dersom det går i favør av brukerne. Det er først når en begynner å mistenker at det kan gå i favør av noen få utvalgte, at motstanden får skikkelig grobunn.

Mistenksomhet er meget lett å etablere, men utrolig vanskelig å bli kvitt.

Derfor oppfordres alle bompengeselskaper i det ganske land til å offentliggjøre på sine sider den hele og fulle sannhet om hvordan innkrevningen av bompenger skrider frem.

Er det for eksempel nødvendig å holde frem innkrevningen av bompenger nord for Narvik i henholdsvis 17 og 19 år ? Eller er bruken av veien og således inntektene til Hålogalandsbrua så gode at nedbetalingen av investeringen går raskere enn forventet.

Enkelt og greit – vær ærlig og publiser regnskapet på hjemmesiden slik at alle kan se hvordan nedbetalingen av investeringen går for seg. Ikke bare en gang i året, men hver dag. Det er ingen teknologiske hindringer for at denne løsningen skal kunne implementeres straks.