Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Utsatt skatt modellen

 
Utsatt skatt modellen

 

I forbindelse med regnskapsmessig behandling av inntekstsskatt brukes følgende definisjoner

Regnskapsmessig resultat/ resultat før skatt

Overskuddet eller underskuddet før resultatføring av kostnader til skatt (skattekostnad)
 

Skattepliktig resultat

Skattepliktig nettoinntekt for perioden fastsatt i samsvar med skattereglene.
 

Skattekostnad

Resultaført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Skattekostnaden kan i noen tilfeller vær et kreditbeløp, en skatteinntekt.
 

Betalbar skatt (nåværende skatt)

Skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat
 

Utsatt skatt (skattegjeld)

Beregnet inntektsskatt som skal betales i framtidige regnskapsperioder knyttet til skatteøkende midlertidige forskjeller.
 

Utsatt skattefordel (skatteeiendel)

Beregnet skattebeløp som kan gjenvinnes i framtidige regnskapsperioder knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og overføring av uutnyttet skattemessig (ligningsmessig) underskudd.