Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Utsatt skatt

 
Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt. I regnskap benyttes lineær avskrinving (lik avskrivning over x antall år), mens skatteetaten benytter saldoavskrivning.

Eksempel

En bil blir kjøpt inn i bedriften for 250 000 kroner. Den skal avskrives over fem år, med en forventet utrangeringsverdi (restverdi) på kroner 50 000.

Kalkualsjon av lineær avskrivning blir da 250 000 - 50 000/ 5 = 40 000 per år.

Avskriving

Lineær

Saldo

Kjøp av varebil 250 000 250 000
- Utrangeringsverdi 50 000  
= Avskrivningsgrunnlag 200 000  
Avskrivning - år 1 40 000  
Saldoavskrivning - år 1   50 000
     
Inngående saldo - år 2 160 000 200 000
Midlertidig forskjell 40 000  

Utsatt skatt (40 000 * 27 %)

10 800