Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Selvkostkalkyle

 

Med selvkost mener vi alle de kostnadene som varen eller tjenesten selv medfører for bedriften.

 
Direkte kostnader

+

Indirekte kostnader

=

Selvkost

+

Fortjeneste

=

Salgspris uten Mva

+

Merverdiavgift

=

Salgspris inklusive Mva