Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON T
 
T-konto
Tabellkort
Taktiske/ tekniske beslutninger
Tantieme
Tap
Tap på fordringer
Tap ved verdifall
Tapskonto
Tapskunde
Tapsminimering
Taps- og vinningskonto
Taravekt
Tegning av aksjer
Teknisk kvalitet
Teknisk levetid
Tel quel kjøp
Tertiære etterspørselsdeterminanter
Tertiærnæring
Testmarked - se Prøvemarked
Testsalg - se Prøvesalg
Tidsavgrensning
Tidsavvik
Tidsavvik standardkalkulasjon
Tidsbefraktning
Tidscerteparti - se Tidsbefraktning
Tidsinnskudd (Finans)
Tidskostnader - se Faste kostnader
Tidslønn
Tilbakebetalingsmetode
Tilbakebetalingstid
Tilbakeholdsrett
Tilbakeholdt overskudd
Tilbud
Tilbud og etterspørsel
Tilbudskomplementaritet
Tilbuds-monopol-marked
Tilbuds-oligopol-marked
Tilbudsrabatt
Tilbudsunderskudd
Tilgift
Tilleggsavgift
Tilleggskalkyle
Tilleggsskatt
Tilnærmet annuitetsmetode
Tilordningsprinsipp
Tilstandsbegreper
Tilvirkning
Tilvirkningsformer
Tilvirkningskonto
Tilvirkningskost
Tilvirkningskostnader
Tilvirkningsmerkost
Toll
Tollfaktura
Tollklarering
Toll-lager
Tollpass
Tollunion
Tollverdi
Tomgangskostnader
Toppskatt (Finans)
Tosidig-monopol-marked
Tosidig-oligopol-marked
Totalbudsjett
Total etterspørsel
Totalinntekt
Totalkapital
Totalkapitalkostnad
Totalkapitalmetoden
Totalkapitalrentabilitet (Formel)
Totalkapitalstrøm
Totalkostnader
Totalnytte
Total produksjonskapital
Totalrentabilitet
Totalrentabilitet etter skatt (Formel)
Totalrentabilitet før skatt (Formel)
Total økonomisk aktivitet
Trafikkavgift
Transaksjon - se Transaksjonsprinsippet
Transaksjonskostnader (Finans)
Transaksjonsprinsippet
Transitorisk inntekt
Transitorisk kostnad
Transistorisk utgifter
Transitoriske aktiver
Transitoriske passiver
Transitthandel
Transittkonossement
Transittopplag - se Toll-lager
Transitt-toll
Transport
Trassat
Trassatbank
Trassent
Trassert veksel
Tratte
Tredjepartsopplysninger - tvangsmulkt
Trend
Trendanalyse
Trinn i kjøpsbeslutning
Trinn i kjøpsprosessen
Trinn i produktutviklingsarbeidet
Trust
Tuskhandel
Tvangsmulkt
Tvungen voldgift - se Voldgift
Trygdeavgift (Finans)
Tvangsauksjon - se Auksjon
Tvangssalg (Finans)
 
Lovbok

 

Tvangssalg

Når en eiendom blir tvangssolgt selges den av namsmyndighetene etter begjæring fra en eller flere kreditorer med pant i eiendommen. Dette skjer når skyldneren har misligholdt panteforholdet. Salgssummen fordeles mellom dem som har pant i eiendommen etter pantets prioritet. Resterende tilfaller skyldneren. Tvangssalg kan også begjæres av konsesjonsmyndighetene ved manglende konsesjon. Reglene om tvangssalg finner man i tvangsfullbyrdelsesloven, kapittel 11.