Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON P
 
P/B (Finans)
P/E (Finans)
Pantegjeld
Pantelån (Finans)
Panterett (Finans)
Partiell likevekt
Partisipasjonsforretning
Partrederi
Passiv finansiering
Passiv interessent
Passiva
Passivakonto
Passivasiden
Passiver
Periodeavgrensning
Periodebegreper
Periodeinntekt
Periodekostnad
Periodisering
Periodisering av inntekter
Periodisering av utgifter
Periodiseringsprinsippet
Periodisk gjennomsnittspris
Permanent resultatforskjell
Personinntekt
Personfradrag (Finans)
Personlig selskap
Plankjøp
Plankostnader
Plansalg
Plassagent
Plasshandel
Porteføljeprinsippet
Polypolmarked - se Atomistisk marked
Positiv differanseinntekt
Positiv grenseinntekt
Positiv verdibeholdning
Positive resultatenheter
Positivt regnskap
Postanvisning
Postordreforretning
Potensiell kunde
Premielønn
Prestasjonsrabatt
Primobeholdning
Primæretterspørsel
Primærkostnader
Primærmarked
Primærvirksomhet
Primære etterspørselsdeterminanter
Prioritert fordring
Pris
Prisavslag - se Rabatt
Prisavtale
Prisavvik (direkte materialer)
Prisavvik ved standarkalkulasjon
Prisbevissthet
Prisdannelse - se Markedspris
Prisdifferansiering
Prisdiskriminering
Prisetterspørselskurven
Prisfast marked - se Prisfast tilpasning
Prisfast tilpasning
Prisfluktasjon
Prisfølsomhet
Prisglideklausul
Priskartell
Prisleder
Prisnivå
Prispolitikk
Prisprofil
Prisregulering
Prissetting
Prisspredning
Prissystem
Pristilpasser
Prisvariabel tilpasning
Prisvariabelt marked
Prisvariasjon
Private equity (Finans)
Privatkonto
Privatuttak
Produksjon
Produksjon for lager
Produksjonsbedrift
Produksjonsfaktorer
Produksjonsfunksjon
Produksjonsgoder
Produksjonskapasitet
Produksjonskartell
Produksjonskjede
Produksjonskomplementaritet
Produksjonskostnader
Produksjonsmarked - se Bedriftsmarked
Produksjonsmidler
Produksjonsorientering
Produksjonsprosess
Produksjonsresultat
Produksjonsutstyr
Produksjonsvarer
Produkt
Produkt direkte kostnader
Produktbidrag
Produktdifferansiering
Produktets livssyklus
Produktgruppe
Produktinnovasjon
Produktinnsats
Produktivitet
Produktkalkyle
Produktkombinasjon
Produktkostnader
Produktlevetiden
Produktloven
Produktorientert organisasjonsplan
Produltprofil
Produktresultat
Produkttest
Produkttilpasning
Produktutvalg - se Sortiment
Produktutvikling
Produsent
Produsentmerke
Produsentpris
Produsentsamvirke
Produsentvarer
Produserte produksjonsmidler
Profitt
Profittmaksimering
Proforma-faktura
Prognose
Progressiv avskrivning
Progressive kostnader
Prokura
Prokuraendossement
Prokurist
Promesse - se Egenveksel (Finans)
Proporsjonal beskatning
Proporsjonal elastisitetskoeffisient
Proporsjonal priselastisitet
Proporsjonale kalkyler
Proposonale kostnader
Prosjektkalkyle
Prospektiv kunde - se Potensiell kunde
Provisjon
Prøvemarked
Prøvesalg
Psykologisk kvalitet
Punktprisnedsettelse
Pyramidedistribusjon
Påkosting
Påleggskalkyle - se Tilleggskalkyle

Påløpt kostnad

 
Kilde: Pixabay

 

Periodeavgrensning

Tidsavgrensning av forretningstilfeller slik at de blir bokført i den regnskapsperioden hvor de hører hjemme.