Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON O
 
Objektiv verdi
Obligasjon (Finans)
Offentlig akkord
Offentlig gjeld
Offentlig konsum
Offentlig økonomi
Offerte
Oligpolmarked
Omformingsprosess
Omførselshandel
Omkostning
Omløpsformue
Omløpshastighet
Omløpshastighet kunder (Formel)
Omløpshastighet varelager (Formel)
Omløpsmidler
Omsetning
Omsetningsavgift
Omsetningsbudsjett
Omsetningsformer
Omsetningsformer i varehandel
Omsetningsformue
Omsetningsledd
Omsetningsoppgaven
Omstillingskostnader
Omvendt avgiftsplikt
Operasjonelle beslutninger
Operasjonsanalyse
Opionsleder
Opprinnelsesbevis
Opprinnelsesland
Opprinnelsesmerke
Oppskriving
Oppskriving av aksjekapital
Oppskrivingsfond
Opptjeningsprinsippet
Opptjent egenkapital
Opptjent, ikke bokført inntekt
Optimal beskjeftigelsesgrad
Optimal fremmedkapital
Optimal innkjøpsstørrelse
Optimal innkjøps- og produksjonsmengde
Optimal seriestørrelse
Optimalisering
Ordinær avskriving
Ordinære driftsinntekter
Ordinære utgifter
Ordre
Ordredokument
Ordrekostnader
Ordre/ kundestruktur
Ordreproduksjon
Ordreseddel
Ordrestruktur
Ordrestørrelse (Formel)
Organisasjonsnummer
Organisasjonsplaner
Organisasjonsstruktur
Organisk balanse - se Balanse
Organisk balansevurdering
Orginal etterspørsel
Orginale behov
Overdekning av kostnader
Overkapasitet
Overkurs
Overliggepenger
Overlikviditet
Overnormal kapasitetsutnyttelse
Overprisavskrivning
Overproduksjon
Overproporsjonal elastisitetskoeffisient
Overproporsjonal priselastisitet
Overproposjonale kostnader
Overskudd
Overskuddsmaksimering
Overskuddsrektangel
 
Sykkel

 

Omløpshastighet

Et uttrykk for hvor mange ganger en størrelse blir omsatt i løpet av en periode.