Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON L
 
Ladebrev
Ladningsmanifest
Lager
Lagerfunksjon
Lagerkontroll
Lagerkostnader
Lagerreserve - se Skjult reserve
Lagervurdering
Lang tonn
Langsiktig finansieringsgrad
Langsiktig gjeld
Langsiktig kapital (Formel)
Langsiktig lagerfinansiering (Formel)
Langsiktig planlegging
Langsiktige fordringer
Langvarige goder
Latent etterspørsel
Laveste verdis prisnipp
Lavprisforretning
Leasing (Finans)
Legitimitet
Leiet areal
Letter of credit (Finans)
Leverandør
Leverandørgjeld
Leverandørkreditt
Leverandørkredittid
Leverandørorientering
Leverandørorientert sortiment
Leverandørregulering
Levetid
Lifo-metode
Liggedager
Ligning (se likningsattest)
Ligningsmessig resultat - se Overskudd
Likevektspris
Likevektspunkt (Formel)
Likvidiasjon
Likvidiasjonsverdi - se Realisjonsverdi
Likningsattest
Likvid
Likvide omløpsmidler
Likviditet (Finans)
Likviditetsbudsjett
Likviditetsgrad I (Formel)
Likviditetsgrad II (Formel)
Likviditetsreserve (Formel)
Lineær avskrivning
Linjeorganisasjon
Linje- og stabsorganisasjon
Lisensproduksjon
Livssykluskostnader
Locohandel
Lockout
Loco - se Locohandel
Lokaliseringsfaktor
Lokkevare
Lokohandel - se Plasshandel
Lombard
Lombardering
Lombardkreditt
Lombardlån
Loven om avtakende grensenytte
Loven om avtakende utbytte
Loven om høy teknikk
Lukket fullmakt
Lukket marked
Luksusbetonte goder
Lønn
Lønns og trekkoppgave
Lønnsavvik
Lønnsavvik ved standardkalkulasjon
Lønnsformer
Lønnsglidning
Lønnskonto (Finans)
Lønnsomhet - se Rentabilitet
Lønnsomhetsanalyse
Lønnsomhetsgrense
Lønnsomhetskriterier
Lønnsomhetsmål
Lønnsomhetspunkt
Løpende avregningsmetode
Løsøre
Lån (Finans)
Lånebevis (Finans)
Lånetakst (Finans)
Lånetilsagn (Finans)
 
Bokføring

 

Lønnskonto

En konto, vanligvis i en bank, der arbeidsgiveren regelmessig innbetaler arbeidstagerens lønn.