Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON I
 
I fast regning
IB - se Inngående balanse
Ideell verdi
IFRS
Ihenderhaverendossement
Ikke-varige konsumentgoder
Ikke varig produksjonsmidler
Ilignet skatt
Illikviditet
Illojal konkurranse
Imaginær gevinst (Finans)
Imaginære tall
Immaterielle eiendeler
Immaterielle verdier
Immobilier
Import (Finans)
Importør
Impulskjøp
Impulsvarer
Indeksklausul
Indeksregulering
Indifferenskurve
Indifferensverdier
Indirekte avskrivning
Indirekte kostnader
Indirekte kostnadssted
Indirekte omsetning/ distribusjon
Indirekte salg
Indirekte skatter
Individuell kalkyle
Individuell tilvirkning
Individuelt bestemt kjøp
Industribedrift
Industrielle arbeidsoppgaver
Inferiøre goder
Inkasso (Finans)
Innbetaling
Innføringssalg - se Innsalg
Inngående balanse
Inngående merverdiavgift
Innkommet på nedskrevet fordring
Innkjøper
Innkjøpsforening
Innkjøpsfunksjon
Innkjøpsindeks
Innkjøpskjede
Innkjøpsorientering
Innovasjon - se Innovasjonsprosess
Innovasjonsprosess
Innsalg
Innsats
Innskutt egenkapital
Innstegspris
Inntakskost - se Inntaktskost for varer
Inntakskost for varer
Inntekt (person)
Inntekt (bedrift)
Inntekt i varehandel
Inntektsskatt
Inntjening
Inntjeningsevne
Inntjeningsmetode
Inntjeningstid
Insolvens
Instansplan
Institusjonsmarked - se Bedriftsmarked
Instrumentvariabel
Insuffisiens
Integrasjon
Interimsutbytte/ interimsdividende
Intern finansiering
Intern gevinst
Intern inntekt
Intern rentefotsmetode
Internpris
Internregnskap
Internrente (IRR)
Investering
Investeringsavgift
Investeringsbudsjett
Investeringsfaktorer
Investeringsfond
Investeringsgoder
Investeringskalkyle
Investeringskalkylemetoder
Investeringskategorier
Investeringsobjekt
Investeringsprosjekter
Investeringsrisiko
Investor (Finans)
Irrasjonelle tall
Irrelevant risiko
Irreversible kostnader
Isobidragskurve
Isoinntektskurve
Isokurve
Isokvantkurve
 
Bokføring

 

Investor

Enhver som plasserer penger i f.eks. verdipapirmarkedet. Bedrifter som er i oppstartsfasen vil gjerne tiltrekke seg investorer for å få tilgang til oppstartskapital.