Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON F
 
Fabrikasjon
Factoring (Finans)
Factoringselskap (Finans)
Faghandel
Faktorer som virker på etterspørsel
Faktorer som virker på forbruk
Faktorer som virker på forbrukers atferd
Faktorer som virker på pris
Faktorer som virker på salg
Faktorkombinasjon
Faktormengde
Faktura
Fakturering - se Faktura
Fakultet
Fallende avskrivning
Fallitt - se Konkurs
Familieselskap
Fast budsjett
Fast eiendom
Fast gjeld
Fast kapital
Fast lån (Finans)
Fast utsalgssted
Faste kostnader
FDVU
Fellesareale
Felleshavari
Felleskontrollert virksomhet
Felleskostnader
Fellemerker
Fellesskatt
Feriepenger
Fifo metode
Fiksforretning
Filialforetak
Finansaktiver
Finansanalyse
Finansfunksjon
Finansiell avskriving
Finansiell informasjon
Finansiell krise
Finansiell leasing (Finans)
Finansielle inntekter
Finansielle instrumenter
Finansielle utgifter
Finansielt orientert
Finansiering
Finansiering ved deltakelse
Finansiering ved frigjort kapital
Finansieringsformer
Finansieringsgrad 1 (Formel)
Finansieringsrisiko
Finansieringsselskap
Finansinvestering
Finanskapital
Finanskostnader
Finansregnskap
Finansteknisk sanering
Finanstoll - se Fiskaltoll
Firma
Firmategning
Fisjon (Finans)
Fiskaltoll
FK - se Faste kostnader
Flat beskatning
Flat kalkyle
Fleksibelt budsjett
Flere internrenter
Flerleddavgift
Flytende gjeld - se Kortsiktig gjeld
Flytende tilvirkning
Fob-kost
Fonds (Regnskap)
Forbrukermarked - se Konsumentmarked
Forbrukerpris - se Konsumentpris
Forbruksavvik
Forbruksavvik FK (Formel)
Forbruksavvik VK (Formel)
Fordelingsnøkler
Fordring
Fordringshaver
Fordringshavermora - se Kreditmora
Fordringskapital
For- etterkalkulasjon
Foredlingskost
Foredlingsverdi
Forente kostnader
Foretak
Foretakets driftssyklus
Foretakets markedsprofil
Foretaksintegrasjon
Forfallstid
Forhåndsskatt
Forkalkyle
Forlagspant
Forlengs renteregning
Formell sanering
Formål med budsjettering
Formue
Formuesbalansen
Formuesberegning
Formuesforandring
Formueskatt (Finans)
Forpliktelser
Forretningsbank (Finans)
Forretningsbokførsel
Forretningskjede
Forretningsplan
Forretningsregnskap
Forretningsår
Forsendelseshandel
Forsendelseskjøp - se Forsendelseshandel
Forsiktighetsprinsippet
Forsinkelsesavgift
Forsinkelsesrente
Forskuddsannuitet
Forskuddsskatt
Forskuddstrekk
Fortidssatsprinsipp
Fortjeneste (Formel)
Fortjenestemargin
Fortolling
Fortsatt drift
Forvaltningsrevisjon
Forventet verdi
Fraktfritt
Franchise-distribusjon
Franko
Fraråding kredittkjøp
Fravelge revisjon - se Revisjonsplikt
Fremføring av underskudd
Fremmede produksjonsfaktorer
Fremmedfinansiering (Finans)
Fremmedkapital (Finans)
Fremmedkapitalandel (Formel)
Fremmedleverandør
Fremstillingskostnader
Fri kapital
Fri konkurranse
Fri kontantstrøm
Frie fonds
Frie goder
Friaksje (Finans)
Frihandel
Frihavn
Frihandelsvarer - se Frihandel
Frikort
Fritt marked
Frivillig akkord - se Akkord
Frivillig auksjon - se Auksjon
Frivillig kjede
Frivillig kjede - detaljistorganisert
Frivillig kjede - grossistorganisert
Fremmedkapital (Finans)
Full kapasitetsutnyttelse
Fullført kontraktsmetode
Fullkommen konkurranse
Fullkomment marked
Fullmaktsendossement
Fullstendig endossement
Fullstendig konkurranse-marked
Fundert gjeld
Fundert inntekt
Funksjonell kvalitet
Funksjonell organisasjon
Funksjonell region
Funksjonskostnad
Funksjonsorientert organisasjon
Funksjonspris
Funksjonsrabatt
Fusjon (Finans)
Fusjonsbalanse
Fysiokratene
Fysiologiske behov
Fysisk distribusjon
Fysisk levetid
Fysisk person
Fysiske etterspørselsdeterminanater
Fødselsnummer
Følsomhetsanalyse
Først inn - først ut metode (Fifo)
 

Spar penger ved å bruke en finansagent

En finansagent hjelper deg å finne det beste tilbudet for deg. Slik kan du spare penger på både lån og refinansiering.

Skal du ta opp et kredittlån eller forbrukslån? Da bør du bruke en finansagent når du søker. Det samme gjelder om du vil refinansiere gjeld du allerede har. En finansagent dytter rentene ned, slik at du sparer stort på kostnadene på lånet.

Slik får du det billigste forbrukslånet

Vil du gjerne pusse opp hjemme, kjøpe ny bil eller betale ned uforutsette kostnader? Slik er det mange som har det. Faktisk er dette noen av de mest vanlige grunnene til at folk tar opp forbrukslån. Mange ønsker å ta opp lån, men er usikre på kostnadene.

Spar tid

Det er ikke lett å skille mellom de ulike tilbudene og aktørene på markedet. Nettopp dette er en av grunnene til at du bør bruke en finansagent når du skal ta opp lån. Da sendes nemlig søknaden din til flere banker samtidig. Du slipper å sammenligne dem på egenhånd.

Dette sparer du tid på, og tid er som kjent penger. Når du har god tid er det lettere å gjøre gode økonomiske valg, ta seg tid til matlaging og lignende besparende aktiviteter. Sånn sett sparer du indirekte på å bruke en finansagent. Sparingen er riktignok også direkte.

Spar penger

Ser du etter det billigste forbrukslånet? Det får du ved å bruke en finansagent. Når flere banker handler søknaden din, så går rentene nedover. Faktisk er det slik at jo flere tilbud du får, jo lavere rente får du.

Rentene avgjør hvor mye du må betale for å låne pengene. Her er det mye penger å spare. Forskjellen mellom høyeste og laveste snittrente stiger etter hvert som en søker får flere tilbud. Dersom du får mange tilbud, kan det skille så mye som 8% mellom høyeste og laveste.

En rente på 18% er nesten dobbelt så stor som en rente på 10%. Dette vil med andre ord kunne ha mye å si på den totale kostnaden på lånet. Derfor bør du velge en finansagent.

Slik sparer du penger på refinansiering

Refinansiering betyr at man samler alle lån og all gjeld i et nytt lån. Det virker kanskje paradoksalt at man sparer penger ved å ta opp mer lån, men det er faktisk slik det fungerer. Dette er det flere grunner til.

Den nye banken gir deg et bedre tilbud

For at du i det hele tatt skal vurdere å flytte alle lån til en ny bank, så må den nye banken gi deg et godt tilbud. Tilbudet må på en eller annen måte være bedre enn det du allerede har. Derfor vil du kunne få lavere rente og lengre nedbetaling ved å refinansiere. Du vil dessuten få en bedre oversikt over din privatøkonomi.

En finansagent presser renten nedover

Ved å refinansiere gjennom en finansagent, kan du spare store summer i rentekostnader. Dette er av de samme grunnene som ved forbrukslån. Finansagenten formidler søknaden din til flere banker samtidig, noe som betyr at du får en lavere rente. Slik får du et bedre tilbud enn om du skulle oppsøkt bankene på egenhånd.

Penger til overs

Ved å bruke en finansagent til forbrukslån og refinansiering, kan du spare store summer. Dette er penger som ellers ville gått til rentekostnader. Nå kan du bruke disse pengene du har til overs til nøyaktig hva du måtte ønske.

Kanskje det er på tide å begynne å investere i aksjer eller eiendom? For tiden er rentene i bankkontoer, til og med sparekontoer, ekstremt lave. Hvis man regner med inflasjon i tillegg, betyr dette faktisk at man taper penger på å ha dem i banken. Da er det bedre å investere i aksjer, fond, eiendom eller å nedbetale gjeld.

Renteeksempel: 15,9% 100.000,- o/5 år. Kost. 40.256,-. Tot. 140.256,-