Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON A
 
A dato
A konto
A konto betaling
A meta
A viso
A vista
AAA
AAA-CPA
A-Aksje (Finans)
Abandon - se Abandonering (Finans)
Abc-analyse
ABC metoden - se Aktivitetsbasert kalkulasjon
Absolutt differansekostnad
Administrasjonskostnader
Administrerte priser
Adopsjonsprosess
Affeksjonsverdi
Agent
Agentkostnad
Agentur
Agenturforretning
Agentvirskomhet
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Akkord
Akkordarbeid
Akkordkommisær
Akkordlønn
Akkordstyre
Akkreditere
Akkreditiv
Akkumulerte avskrivninger
Aksept
Aksept (veksel)
Aksept in blanko
Akseptant
Akseptkreditt
Aksjebrev (Finans)
Aksjeemisjon (Finans)
Aksjegevinst (Finans)
Aksjeinnbydelse (Finans)
Aksjekapital (Finans)
Aksjekapitalens avkastning (Formel)
Aksjeklasser (Finans)
Aksjekurs (Finans)
Aksjeprotokoll
Aksjers matematiske verdi (Formel)
Aksjers regnskapsmessige verdi
Aksjers substansverdi
Aksjers tegningskurs
Aksjetegning
Aksjeselskap (Finans)
Aksjonær
Aktiv finansiering
Aktiv solidaritet
Aktiva
Aktivakonto
Aktivaside
Aktivens inntjeningsevne
Aktivens omsetningshastighet (Formel)
Aktiver
Aktivere
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Aktivitetsgrad (Formel)
Aktualselvkost
Allmenaksjeselskap ASA (Finans)
Alminnelig inntekt (Finans)
Alminnelig havari
Alminnelig omsetningsoppgave
Alternativ inntekt
Alternative goder
Alternative kostnader
Alternativkostnad
Alternativverdi
Amortisering - se Amortisasjon
Amortisasjon (Finans)
an
Analogimetode
Anbefalt postforsendelse
Anbud
Anbudskartell
Andelslag (Finans)
Andelspris
Anleggsaktiver - se Anleggsmidler
Anleggsdekningen (Formel)
Anleggsformue
Anleggskapital
Anleggskoeffisient (Formel)
Anleggskontrakter
Anleggsmidler
Anleggsrisiko
Anleggets effektivitetsgrad (Formel)
Annen egenkapital
Annuitet
Annuitet med konstant vekst
Annuitetslån (Finans)
Annuitetsmetoden
Annulere
Anonymt selskap
Anordningsprinsippet
Anskaffelse av finansielle midler
Anskaffelseskost - se Anskaffelsespris
Anskaffelsespris
Ansvar in solidum
Ansvarlig kapital
Ansvarlig lånekapital (Finans)
Ansvarlig selskap: ANS og DA (Finans)
Antall årsverk
Antatt inntekt
Antesipativ aktiver
Antesipativ inntekt
Antesipativ post
Antesipativ utgift
Anvedelse av finansielle midler
Anvisning
Arbeider
Arbeidsbetingelser
Arbeidsdeling
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsintensitet (Formel)
Arbeidsintensiv industri
Arbeidskapital
Arbeidskapital (Formel)
Arbeidskraft
Arbeidskrevende industri
Arbeidsledelse
Arbeidslønn
Arbeidsproduktivitet (Formel)
Arbeidsrotasjon
Arbeidstaker
Arbeidsverdilære
Arbeidsverditeori
Areal
Artsbestemt kjøp
Assignant
Assignasjon - se Anvisning
Assignat
Assignatar
Atomistisk konkurranse
Atomistisk marked
Atomistisk tilpasning - se Mengdetilpasser
Auksjon
Auksjonsforretning
Automathandel
Autonom investering
Aval (Finans)
Avalist (Finans)
Avalkreditt (Finans)
Avalveksel (Finans)
Avanse
Avbetaling (Finans)
Avdrag (Finans)
Avdragslån (Finans)
A-varehus - se Varehus
Avbetalingshandel - se Avdragshandel
Avbetalingskjøp
Avbetalingssalg - se Avbetalingskjøp
Avbetalingsselskap - se Finansieringsselskap
Avdragsbetaling
Avdragshandel
Avgiftsfritt salg
Avgiftspliktig salg
Avgreningsposter
Avisoveksel
Avistaremburs (Finans)
Avistaveksel
Avkastning (Finans)
Avkastningsgrad (Formel)
Avledet behov
Avledet etterspørsel
Avsetning
Avsetningskurve
Avskrivning
Avskrivning - amortisasjonsmetoden
Avksrivning - annuitetsmetoden
Avskrivning pr. produsert enhet
Avskrivning som finansieringskilde
Avskrivningsfond
Avskrivningsformer
Avskrivningsgrunnlag
Avskrivningsmetoder
Avskrivningssatser
Avskrivningstid
Avstandsfrakt
Avtagende grensenytte - se Grensenytte
Avtagende skalutbytte - se Skalautbytte
Avtagende utbytte
Avtaker
Avtakerkreditt
Avtale
 

3 gode grunner til å ha et kredittkort

Henry
Bilde: Unsplash

Det å bruke et kredittkort er det en del som har litt blandede følelser rundt. Det er fordi man ofte hører om at folk har problemer med å betale ned kredittkortgjelden sin. Men kredittkort har faktisk en rekke fordeler også, dersom man er påpasselig med å betale ned kredittkortet etter man har brukt det. Her i denne artikkelen vil vi derfor gå gjennom noen av de fordelene man kan oppnå ved å bruke kredittkort. 


Først og fremst vil vi nevne at alle kredittkort er forskjellige. Derfor er det ikke sånn at alle kredittkort har de samme fordelene, men man bør velge kredittkort etter hvilke fordeler som er viktigst for en. For eksempel på sider som kredittkort360.com vil du kunne sammenligne fordeler og velge det som passer best i forhold til eget bruksmønster. 


Gode rabatter i hverdagen

En rekke kredittkort på markedet tilbyr gode rabatter og tilbud på ting man kjøper ofte. En av de vanligste og mest populære fordelene er drivstoffrabatt. Det er nemlig flere kredittkort på markedet som tilbyr rabatter på drivstoff i form av cashback. Det betyr kort sagt at man betaler full pris når man betaler. Deretter vil rabatten etterhvert bli ført tilbake på kortet. Hvis man bruker bilen mye, er det store penger å spare på dette. 


Andre kredittkort tilbyr dessuten attraktive rabatter på andre ting enn drivstoff. Her kan du få rabatter på utvalgte butikker, eller på forskjellige type produktgrupper som mat, klær, reiser osv. På den måten kan du velge det kredittkortet som gir mest mening basert på ditt forbruk. 


Fornuftige forsikringer

En av de mest nevne grunnene til å bruke et kredittkort er nettopp forsikringene og tryggheten de gir det. Når du betaler for eksempel en reise med et kredittkort vil du være forsikret dersom turen blir avlyst eller noe annet skjer. En rekke kredittkort tilbyr dessuten utvidede reise- og avbestillingsforsikringer som gjør at du kan føle deg trygg når du bestiller reise. 


Medlemsfordeler

Forsikringer og rabatter er uten tvil de mest vanlige fordelene ved et kredittkort. Det er også noen kort som gir deg medlemskap i noe som også kan gi deg fordeler i hverdagen. For eksempel har de fleste flyselskap faktisk kredittkort som gjør at du samler opp bonuspoeng hver gang du bruker kortet – som igjen kan brukes til å betale reiser. Andre kort gir medlemsskap hvor man for eksempel samler poeng når man handler mat, noe som også kan brukes til fordeler senere. Mange av disse arrangerer også egne VIP arrangementer på kjøpesentre og nettbutikker som gir gode rabatter.