Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Rettvisende bilde

 

De enkelte opplysningene i årsregnskapet skal være korrekte. Videre skal årsregnskapet gi brukerne et korrekt helhetsinntrykk v foretakets resultat og stilling. Dette ivaretas ved at årsregnskapet skal gi et rettvisende (pålitelig) bilde av den regnskapsplkiktiges finansielle stilling og resultat, jf. regnskapsloven § 3-2a.