Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Resultatregnskap etter funksjon

 
Resultatregnskapet etter funksjon skal ha følgende oppstillingsplan:
   
1.
Salgsinntekt
2.
Kostnad solgte varer
3.
Brutto resultat
4.
Distribusjonskostnader
5.
Administrative kostnader
6.
Driftsresultat
7.
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
8.
Inntekt på andre investeringer
9.
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
10.
Rentekostnad til foretak i samme konsern
11.
Annen finansinntekt
12.
Annen finanskostnad
13.
Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
14.
Ordinært resultat før skattekostnad
15.
Skattekostnad på ordinært resultat
16.
Ordinært resultat
17.
Ekstraordinære poster
18.
Skattekostnad på ekstraordinære poster
19.
Årsresultat
 
Salgsinntekt etter første ledd nr. 1 skal ikke omfatte skatter og avgifter direkte knyttet til salget. Første ledd nr. 7 og 8 skal spesifisere resultatandel fra investering vurdert etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden.