Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Restskatt

 

Dersom en skatteyter har betalt inn for lite skatt et år, må skatteyteren betale inn det som mangler året etter.

I eksemplet nedenfor har Ola Normann en brutto lønnsinntekt på kr. 400 000, men bare betalt kr. 50 000 i forskuddsskatt.

  Ola Normann
Skatteklasse 1 Grunnlag Skatt/ avgift
Formueskatt - stat    
Fomueskatt - kommune    
Inntektsskatt - kommune 329 650 44 627
Inntektsskatt - fellesskatt 329 650 36 251
Trygdeavgift - pensjon    
Trygdeavgift - lønn 400 000 31 200
Trygdeavgift - næring    
Toppskatt 400 000  
Sum skatter og avgifter   112 078
     
Finnmarksfradrag    
BSU    
Skattebegresning    
Andre skattefradrag    
Sum skattefradrag    
Sum beregnet skatter og avgifter   112 078
Betalt skatt 50 000  
Restskatt   - 62 078