Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Likviditet

 

Betalingsevne.

  1. Likviditet betyr betalingsevne. Kan du betale forfalne regninger, er du likvid. Kan du ikke, er du illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld.
  2. Beholdning av betalingsmidler som kontanter, bankinnskudd og postgiroinnskudd.

Deles ofte inn i kortiskitg likviditet (mindre enn ett år) og langsiktig likviditet. Langsiktig likviditet refereres også til som soliditet - bedriftens evne til å overleve nedgangstider.