Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Kalkulasjon

 

Har to formål:

Internt - bedriftskontroll (produksjon, økonomi, investering), beregning av selvkost.

Eksternt - prisfastsettelse, beregning av salgspriser. Man har for-; etter-; standard-; kostnads-; og normalkalkyler.

Standardkostkalkyle er en for der det regnes med forut beregnede og fastlagte materialmengder, arbeidstimer, kostnader, enhetspriser eller kostnadsarter.