Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

class="h3">Investeringskalkyle-metoder
 

Følgende investeringskalkylemetoder er vanligvis benyttet:

  1. tilbakebetalingsmetode
  2. neddiskonteringsmetode
  3. neddiskontering/ nåverdimetode
  4. intern rentefotsmetode
  5. annuitetsmetode
  6. tilnærmet annuitetsmetode