Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

class="h3">Investeringsavgift
 

Investeringsavgift er en generell skatt på anskaffelse av realkapital (bygninger, maskiner, transportmidler o.l.). Den ble vanligvis fastsatt som en viss prosentsats av kapitalgjenstandens verdi. I Norge hadde man lenge i praksis investeringsavgift ved at den alminnelige omsetningsavgift ble oppkrevd også på mange former for kapitalvarer. Ved overgangen fra omsetningsavgift på siste omsetningsledd til merverdiavgift (moms) i 1970 ble det nødvendig med særskilt investeringsavgift, og ordningen ble innført 1969. Den var opprinnelig på 13 %, fra 1989 7 %. Etter hvert ble en rekke kapitalvarer fritatt for investeringsavgift, og avgiften falt helt bort 2002.