Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Internrente

 

Internrenten for et prosjekt er definert som den renten som gjør netto nåverdi lik null. Altså forrentning på egenkapital bundet i prosjektets i investeringens løpetid.

Eksempel

Om en investering foreligger følgende data (alle beløp i hele tusen):
Investeringsutgift 100
Årlig innbetalingsoverskudd 41,64
Levetid 3 år
Avskrivningssats 20%

Prosjektets internrente er den diskonteringsrenten som gir kontantsrømmens nåverdi lik null.

Altså er det -100 + 41,64\(1+x) + 41,64\(1+X)^2 + 41,64\(1+X)^3 =0

X=internrenten.

Internrenten her blir 12% før skatt.