Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

class="h3">Inntekt
 

Inntekt er et videre begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet kapitalinntekter og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, pensjoner fra folketrygden og sosialhjelp med videre.