Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Forhåndsskatt

 

Etterskuddspliktige skattytere er aksjeselskaper, norske avdelinger av utenlandsregistrerte foretak (NUF) og andre lag og foreninger som samvirkelag, andelslag og lignende.

Etterskuddsskatten består av to deler: forhåndsskatt og resterende skatt.

Nærmere forklart.

Forhåndsskatt er den del av skatten selskapet skal betale før likningen er foretatt. Forhåndsskatt skrives ut av ligningsmyndighetene med bakgrunn i ligningsopplysninger fra foregående år. Forhåndsskatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forhåndsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar året etter inntektsåret.

Resterende skatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forhåndsskatt. Hvor mye som skal betales i resterende skatt vil fremkomme av skatteoppgjøret som mottas på høsten året etter inntektsåret. Skatteoppgjøret sendes ut fra skatteoppkreveren.

For å unngå rentetillegg må hele den skatt som blir beregnet ved likning for inntektsåret være innbetalt som forhåndsskatt eller som tillegg til forhåndsskatten inne 30. april i avregningsåret.Ved eventuelt til gode skatt vil det bli beregnet rentegodtgjørelse.