Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Foretakets markedsprofil

 
  • Omsetningens fordeling etter geografisk områder
  • Omsetning etter produktanvendelser
  • Omsetning fordelt etter kunde-/ forbrukergrupper
  • Omsetning etter distribusjonskanaler
  • Konkurranseprofil

Nærmere forklart.

Foretakets markedsprofil kan inkluderes som en note til finansregnskapet (årsregnskapet), for å forklare eksterne lesere av finansregnskapet om hvor selskapet har sin hovedvirksomhet.

  • Geografisk område - er selskapet representert over hele verden elelr er primærmarkedet deres nasjonalt. For eksterne investorer er dette ofte viktig informasjon for slik å kunne vurdere selskapets utviklingspotensial.
  • Produkter - har selskapet flere produkter de kan bytte mellom å tilby i markedet, eller er de helt avhengig av ett hovedprodukt som skal konkurrere på markedet.
  • Kundebase - er selskpets kundebase fordelt kun på forbrukermarkedet eller kun på bedriftsmarkedet. Hvordan har utviklingen av kjøpsmønteret til selskapets kundegruppe utviklet seg.
  • Distribusjonskanaler - hvordan distribueres selskapets produkter eller tjenester. Gjør de dette selv, eller er de avhengig av agenter for å kunne distribuere sine produkter eller tjenester.
  • Konkurrenter - hvem er de viktigste konkurrentene og hvorfor.

Det å beskrive foretakets markedsprofil i notene til finansregnskapet er viktig informasjon til eksterne samarbeidspartnere og investorer. Det vil bidra til større forståelse for de valg som styret i selskapet tar, og gi dem en bedre forståelse for hvordan markedet utvikler seg, sett fra selskapets sin side.

Eksterne lesere av regnskapet kan da sammenligne de opplysninger som selskap A gir i forhold til de opplysningene som selskap B gir. Gir de samme beskrivelse av markedet de opererer i, eller er de helt forskjellig i sine prognoser?