Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansinvestering

 

Kjøp av verdipapirer.

 

Nærmere forklart.

Verdipapir (engelsk: security) er en betegnelse for dokumenter som har økonomisk verdi, særlig dokumenter som representerer pengekrav, ihenderhaverobligasjoner, panteobligasjon, veklser og vekselobligasjoner - men også eksempelvis aksjer.

I Norge er det Verdipapirkontrollen som er myndigheten som foretar kontroll av fondsmegleres virksomhet, og av overholdelsen av bestemmelsene fattet i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997. Denne kontrollen er gitt Finanstilsynet.  I Norge er de viktigste typer av verdipapirer registreringspliktige i Verdipapirsentralen.

Referanse: Wikipedia