Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansieringsselskap

 

Et firnanseringsselskaps formål er å yte næringslivet kreditter i form av direkte utlån, diskonteringer av avbetalingskontrakter, oppkjøp av fakturaer for inkasso, kjøp og utleie av produksjonsmidler.

Eksempel på finanseringsselskap kan være GE Capital, som yter kortisiktige kreditter, leasing mv. til næringslivet.

Nærmere forklart.

Finansieringsselskap er fellesbetegnelsen på foretak som har tillatelse til å tilby eller formidle kreditt (lån) eller garantere for kreditt er finansinstitusjoner, og virksomheten de driver kalles finansieringsvirksom-het.

De viktigste finansinstitusjonene er:

  • banker (sparebanker og forretningsbanker)
  • finansieringsselskaper og
  • kredittforetak

En oversikt over hvilke selskaper som har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet finner du i Finanstil-synets konsesjonsregister.

Referanse: Finanstilsynet