Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansieringsrisiko

 

Risiko for eierne skapt av selskapets gjeld. Skyldes den inntektsuavhengige betalingsforpliktelsen overfor kreditorene.

 

Nærmere forklart.

Ved 100 % eierfinansiering vil finansieringsrisikoen ligge i at så lenge en har positiv egenkapital kan selskapet fortsette å drive forretning.

Når selskapet stifter gjeld med en bank eller finansinstitusjon, vil investeringsrisikoen overstige risikoen tilsvarende selskapets egenkapital. Er egenkapitalen nok til å dekke selskapets gjeld, eller vil de måtte selge eiendeler i tillegg for å dekke gjelden på kort sikt.

Fast ejendom 14.850.000  
Betalingsrettigheder 264.000  
Leveringsrettigheder 1.775.950  
Inventar 933.200  
Besætning 1.546.886  
Jordbeholdning 5.130  
Foderbeholdning 81.000  
Landbrugsaktiver   19.456.166
Bil    
Tilgodehavende 71.110
Indlån 6.400  
Kassebeholdning 350  
Finansaktiver   77.860
Aktiver i alt   19.620.536
Realkreditlån - 10.234.000  
Bank-/sparekasselån - 995.643  
Momsgæld - 61.840  
Anden gæld - 673.212  
Kassekredit - 212.745  
Gæld i alt   - 12.177.440
Egenkapital   7.443.096

 

Hvis den danske bonden i eksemplet ovenfor ikke er i stand til å drive gården sin, og at han heller ikke får hjelp til å drive gården sin, vil ikke egenkapitalen på 7 443 096 kroner være nok til å dekke gjelden som er på 12 177 440.

Finansieringsrisiko vil si at når en låner penger fra en ekstern finansinstitusjon, vil det alltid være en usikkerhetsfaktor gjennom hele låneperioden om man er i stand til å betjene lånet. Det er dette renten på lånet til dels skal ta høyde for. Renten på lånet har nemlig to funksjoner. Den ene er å prise usikkerhetsmomentet med hensyn til tilbakebetaling, det andre er å gi utlåner en fortjeneste.